SLUŽBY

Realitná činnosť

– Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností

– Poradenstvo v oblasti nehnuteľností

Odborné poradenstvo v oblasti v oblasti prípravy a riadenia projektov.

– Štúdie uskutočniteľnosti (realizovateľnosti) projektu

– Tvorba projektov, projektové žiadosti

– Riadenie projektov

– Externý manažment projektu

– Analýzy a štúdie

– Ekonomické poradenstvo

– Riadenie ľudských zdrojov

– Informačný servis v oblasti poskytovanej pomoci