REFERENCIE

SLOVNAFT TRANS a.s.

Doprava a mechanizácia Prešov, a.s. Prešov

Camion servis, s.r.o.

ARRIVA Slovakia, a.s.

Ministerstvo Dopravy, Výstavby a regionálneho rozvoja SR